Vestjyllands Fortællere er en gruppe af mennesker med interesse for den levende mundtlige fortællekunst. Vi kommer forskellige steder fra i det midt- og vestjyske og enkelte fra Thy. De fleste er udøvende fortællere, nogle mere erfarne end andre, men alle har vi historiefortællingen med i rygsækken på én eller anden måde.

Én gang om måneden mødes vi til fortælle-værksted i Holstebro, hvor vi øver og udveksler erfaringer. Vi afholder også interne kurser.

Gruppen laver fortællearrangementer ca. fire gange om året, hvor vi inviterer publikum.

Derudover fortæller de enkelte medlemmer enten hver for sig eller i mindre grupper på skoler, biblioteker, i foreninger, sognehuse og mange andre steder, hvor der måtte efterspørges en god fortælling.

Vestjyllands Fortællere hører ind under foreningen Vestjyske Fortællespor, der har som formål at afholde den årlige fortællefestival på Nr. Vosborg samt at arbejde for at udvikle den mundtlige fortælling og styrke fortællemiljøet i Midt- og Vestjylland.Fortællegruppen kan kontaktes på mail: vestjyllands.fortaellere@gmail.com

Udsnit af maleri "Den Røde Dame" af Kristine Frøkjær

Udsnit af maleri "Den Røde Dame" af Kristine Frøkjær

Vores landsforening 

hedder FIDA. På foreningens hjemmeside, fortaellereidanmark.dk, står der i vedtægterne, at foreningens formål bl.a. er "at arbejde for at mundtlig fortælling opnår anerkendelse som en kunstart på egne præmisser overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder", samt "at samarbejde med mundtlige fortællere og deres organisationer i Norden og internationalt".

Arrangementer

Rådhusfortællinger

Vi satser på at afholde Rådhusfortællinger i Det Gamle Rådhus i Holstebro 4 gange om året. Det er hver gang en fredag fra kl. 15,00 til  kl.16,00. En times tid med gode fortællinger, sang, kaffe/the og kage.

Vi udsender invitationer på mail til interesserede samt annoncerer i lokal presse og på Facebook.

Kommende Rådhusfortællinger:

  • Fredag 12. april kl 15 – 16
Rådhusfortællinger

Fortælle-værksted

Vi mødes en søndag om måneden fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

Fra gang til gang udnævnes en tovholder, som indkalder og tager imod tilmeldinger. Alle kan byde ind med fortællinger, som de gerne vil øve sig på og have respons på.

Vi har også mulighed for at drøfte problemstillinger af forskellig art, og ellers nyde gode fortællinger og hyggeligt samvær med kaffe og kage.

Har du lyst til at være med, så send en mail til vestjyllands.fortaellere@gmail.com

Fortællerne

Anders Bech

Jeg bor i Holstebro. Jeg fortæller mest på jysk, bl.a. fortællinger og digte af Anton Berntsen, Jeppe Aakjær, Thøger Larsen; men også egne causerier som ’A kommer mæ mi hywlbor’. Jeg optræder også med livsfortællinger på plejehjem og for mennesker med demens med henblik på at erindre.


Email: toveanders@urtehave.dk

Anders Bech

Anne M Nielsen

Jeg bor i Fjelstervang, og det er herfra, at vi drejer jorden, men det er en anden historie. Jeg er kasserer i foreningen bag Fortællefestival Vestjylland og aktiv som fortæller, hvor gode historier efterspørges. Jeg er optaget af fortællinger, der rører mig – egne såvel som andres, og jeg krydrer dem gerne med jysk underfundighed.


Email: anne.nielsen38@gmail.com

Mobil: 24653175

Anne M Nielsen

Ebbe Larsen

Jeg bor i Sinding ved Herning. Som fortæller er jeg optaget af fortællinger, som har en eller anden pointe. Jeg fortæller også historier, som bare er en god historie.


Email: ebbemiltersenlarsen@gmail.com

Ebbe Larsen

Ejvind Winther

Jeg bor i Fjerritslev. Jeg fortæller fortrinsvis historier med udgangspunkt i mit eget liv. Her ud fra behandler jeg temaer som mobning, forældre/børn, social/økonomisk udvikling, døden og kærligheden.

Email: ejvindwinther9690@gmail.com

Ejvind Winther

Ferdinand Froning

Jeg bor i Holstebro, men er født og opvokset i Tyskland i nærheden af den hollandske grænse. Jeg fortæller gerne i børnehaver og andre steder, hvor der er brug for, eller plads til, en livsbekræftende historie.
Email: ffroning@gmail.com 

Ferdinand Froning

Ida Nielsen

Jeg bor i Ringkøbing. Jeg har som friskolelærer fortalt bibel- og Danmarks historie i mange år. Jeg fortæller gerne Blicher og Selma Lagerlöf samt livsfortællinger på vestjysk. Jeg nyder at fortælle, fordi det er en magisk måde at formidle en historie på. - Hvad der kommer fra hjertet, går til hjertet. Email: idanielsen51@gmail.com

Inger Mougaard

Jeg bor i Holstebro og var børnehavepædagog, da jeg begyndte at fortælle folkeeventyr for børnehavebørnene. ”Inger vil du læse en historie, én uden bog,” kunne de spørge. Og de elskede fortællingen og eventyrene. En dag mødte Ingrid Hvass op på legepladsen. Hun præsenterede sig og sagde: ”Jeg har hørt, du fortæller jyske eventyr. Jeg har et hold nye studerende og jeg vil gerne, de skal høre et godt jysk eventyr. Vil du være med til det?” Det ville jeg gerne. Dér begyndte vores samarbejde. Det førte bl.a. til Fortællefestivalen på Nr. Vosborg, som jeg har været meget glad for at tage del i i en årrække og Fortælle Galleriet i Holstebro. Nu er jeg med i fortællegruppen Vestjyllands Fortællere.

Email: ingermougaard@gmail.com

Inger Mougaard

Ingrid S. Elgaard

Jeg bor i Haderup, byen midt mellem Skive, Herning, Viborg og Holstebro. I mange år har jeg brugt fortællingen i min formidling. Fortællingerne er både livsfortællinger, bibelske fortællinger, eventyr og de gode fortællinger, som både indeholder de finurlige humoristiske toner, og de fortællinger der vækker til alvor og eftertanke. Kort sagt – dét, der handler om menneskelivet. Fortællingerne udvælges så de passer til mit eget fortælle-gén.


Email: ingrid@leif-nyholm.dk

Lone Rahbek

Jeg bor i Mejdal øst for i Holstebro. Jeg fortæller dels folkeeventyr, dels myter, samlet ind fra mange forskellige egne i verden. Jeg er optaget af hvad det vil sige at være menneske og samler således også på små filosofiske visdomsfortællinger. I processen med at tilegne mig mine fortællinger, tegner og maler jeg – hvilket i sig selv også kan være en fortælling.
Email: lonepalet@gmail.com

Margit Larsen

Jeg bor i Torsted. Jeg fortæller sagn, myter, gamle og nye historier for både voksne og børn. Er optaget af det rum, som fortællinger skaber mellem mennesker.

Email: margitgammelbyvej@gmail.com

Margit Larsen

Nina Stenshøj

Jeg bor i Muldbjerg, Vestjylland. I snart 20 år har jeg været fortæller med et varieret repertoire: Myter, sagn, Tang Kristensen, litterært inspirerede fortællinger og fortællinger fra mit eget liv. Især kan jeg lide, når mine fortællinger taler ind i vores tid med både humor og alvor.Email: nina.stenshoj@gmail.com

Nina Stenshøj

Ole Arnbak

Jeg bor i Videbæk. Barndom i Rungsted og tidligere mælkeproducent og psykiatrisk sygeplejerske i Vestjylland. Aktiv spillemand, foredragsholder og banjobygger. Fortæller livshistorier fra virkeligheden. Temaerne kan kombineres, varighed varieres – musik, egne digte og noveller medinddrages – fælles for det hele er begreberne GEHØR, ALVOR og HUMOR.

Hjemmeside: www.clawhammer.dk

Email: oarnbak@fiddle.dk

Ole Arnbak

Peter Barner-Rasmussen

Jeg bor i Muldbjerg, Hover sogn i Vestjylland, og har boet mange steder i mit liv.
Fortæller mest folkeeventyr, fortællinger inspireret af litteratur og eget liv, lidt myter og anekdoter - og hvad der ellers kommer på tværs i mit liv. Holder mest af tænksomme fortællinger med filosofisk tvist. Men jeg er ustandselig på jagt efter nyt, så det ser måske helt anderledes ud næste år.
 
Email: peterbarnerrasmussen@gmail.com
Telefon: 21 44 75 01

Peter Barner-Rasmussen

Poul Anker Møller

Jeg bor i Nr. Nissum. Jeg fortæller litteratur, eventyr og myter og har gjort det i mere end 30 år. Fortæller også gerne om baggrunden for folkemindesamlernes arbejde. Jeg sætter gerne eventyrene og myterne ind i en nutidig ramme. I mit virke som psykolog arbejder jeg med livsfortællinger – og deres indvirkning på vores liv. Jeg bruger eventyrene og myterne som en helende kraft, der kan bringe os til at forstå os selv. Genfortæller også gerne det store værk om Odysseus – og giver det en ramme at forstås i.


Email: pam@poulanker.dk

Poul Anker Møller

Galleri – Fortælle gruppens historier 

Fortællegruppen Vestjyllands Fortællere

Fortællegruppen Vestjyllands Fortællere har sin rod i 2005, hvor historiefortæller Ingrid Hvass oprettede fortælle-værkstedet "Fortæl bare løs". I 2011 flyttede hun værkstedet til Holstebro i "Fortælle Galleriet", et flerkulturelt samlingssted for billedkunst, fortællekunst, musik og dans.

Anders Bech fortæller "A kommer mæ mi hywlbor" i haven bag "Fortælle Galleriet"

Anders Bech fortæller "A kommer mæ mi hywlbor" i haven bag "Fortælle Galleriet"

Ingrid Hvass fortæller i Fortælle Galleriet

Ingrid Hvass fortæller i "Fortælle Galleriet"

2016 Vestjyllands Fortællere rykker til Holstebro

Da Fortælle Galleriet lukkede med udgangen af 2016, fortsatte fortællegruppen med at mødes i lånte lokaler i Holstebro

Vestjyllands Fortællere - Udeforsamlingshuset i Fjelstervang 01

Lone Rahbek har ordet ved fortælleværksted i juni 2020 i Udeforsamlingshuset i Fjelstervang

Vestjyllands Fortællere - Udeforsamlingshuset i Fjelstervang 02

Lutter ører i Udeforsamlingshuset i Fjelstervang

© 2019, Vestjyllands Fortællere
© baggrundsfoto: Marten Bjork
© design: Dialogdesigneren